Wydarzenie Berimondu występuje średnio co 8-12 dni.