Aby zwiększyć umiejętność o 1, kliknij lewy przycisk myszy
Aby zmniejszyć umiejętność o 1, kliknij prawy przycisk myszy
Najedź na umiejętność, aby wyświetlić szczegółowy opis i wskazówki

Efekty ataku

Efekty jednostek:

Siła wręcz (tylko leg.):

Siła dystans (tylko leg.):

Siła na dziedzińcu (tylko leg.):

Siła wszystkich jednostek (tylko leg.):

Efekty obiektów obronnych:

Redukcja ochrony murów (tylko leg.):

Redukcja ochrony bramy (tylko leg.):

Redukcja ochrony fosy (tylko leg.):

Efekty ataku:

Zwiększony limit jednostek na skrzydłach (tylko leg.):

Zwiększony limit jednostek na froncie (tylko leg.):

Ilość narzędzi na skrzydłach (tylko leg.):

Dodatkowe fale ataku (tylko leg.):

Efekty przed bitwą:

Prędkość wyjściowa ataków (tylko leg.):

Zmniejszone koszty przemieszczania o:

Efekty po bitwie:

Bonus zdobywanej chwały (tylko leg.):

Prędkość powrotu armii:

Bonus grabieży zasobów (tylko NPC):

Zwiększona pojemność rabunku (tylko leg.):

Bonus zdobywanego honoru (tylko leg.):

Dodatkowe doświadczenie za ataki (tylko leg.):

Zwiększone obrażenia od ognia (tylko leg.):

Szansa na zniszczenie budynku (tylko leg.):

Pozostałe efekty:

Dodatkowi szpiedzy (tylko leg.):

Skrócona blokada ataku (tylko leg.):

Efekty obrony:

Efekty jednostek:

Siła wręcz (tylko leg.):

Siła dystans (tylko leg.):

Siła na dziedzińcu (tylko leg.):

Siła wszystkich jednostek (tylko leg.):

Efekty obiektów obronnych:

Bonus ochrony murów (tylko leg.):

Bonus ochrony bramy (tylko leg.):

Bonus ochrony fosy (tylko leg.):

Efekty obrony:

Zwiększony limit jednostek na murze (tylko leg.):

Okna narzędzi obronnych na flankach (tylko leg.):

Zwięszkona ilość mieszkańców/ ochotników:

Efekty przed bitwą:

Zwiększona prędkość podbojów:

Efekty po bitwie:

Bonus zdobywanej chwały (tylko leg.):

Utracone zasoby:

Zwiększona pojemność bezpiecznego magazynu (tylko leg.):

Zmniejszone obrażenia od ognia (tylko leg.):

Bonusowe doświadczenie za obronę (tylko leg.):

Prędkość powrotu armii (tylko NPC):

Dodatkowe doświadczenie za ataki (tylko NPC):

Szansa na znalezienie lepszego wyposażenia:

Pozostałe efekty:

Dodatkowi strażnicy (tylko leg.):

Więcej doświadczenia za budowę:

Suma punktów: 0

Punkty w ataku: 0

Punkty w obronie: 0

Symulator nie działa na urządzeniach mobilnych! PS. Spróbuj obrócić telefon poziomo

Redukcja ochrony bramy

Zmniejsza ochronę bramy celu

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 3% (30%)

Cena (max. cena): 3 (30)

Przydatność: Tylko wojna

0/10

Premia łupów

Zwiększa ilość rabowanych zasobów

Działa przeciwko: NPC

Bonus (max. bonus): 5% (50%)

Cena (max. cena): 1 (10)

Przydatność: Zawsze

0/10

Honor

Zwiększa ilość zdobywanego honoru

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl

Bonus (max. bonus): 5% (50%)

Cena (max. cena): 2 (20)

Przydatność: Sytuacyjne/Tylko wojna

0/10

Siła wręcz 1

Zwiększa siłę walki jednostek wręcz

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 0,5% (5%)

Cena (max. cena): 4 (40)

Przydatność: Tylko wojna

0/10


Przyporządkuj jeszcze 40 punktów do poprzedniego rzędu

Dodatkowi szpiedzy

Zwiększa ilość szpiegów

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 1 (3)

Cena (max. cena): 15 (45)

Przydatność: Nigdy

0/3

Szybsze ochłonięcie

Skraca czas blokady ponownego ataku

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl

Bonus (max. bonus): 2% (20%)

Cena (max. cena): 3 (30)

Przydatność: Tylko wojna/Burzenie gracza

0/10

Siła dystans 1

Zwiększa siłę walki jednostek dystans

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 0,5% (5%)

Cena (max. cena): 8 (80)

Przydatność: Zawsze

0/10

Niższe koszty przemieszczania

Zmniejsza koszt przemieszczania wojsk (atak, wsparcie itd.)

Działa przeciwko: Wszystkie cele

Bonus (max. bonus): 18% (90%)

Cena (max. cena): 3 (15)

Przydatność: Zawsze

0/5

Szansa na zburzenie

Zwiększa szansę na zburzenie budynku w zamku celu

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl

Bonus (max. bonus): 1% (6%)

Cena (max. cena): 5 (30)

Przydatność: Tylko wojna/Burzenie gracza

0/6


5 fala ataku

Zwiększa ilość fal ataku o 1

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus: +1

Cena: 80 pkt. przypisane w poprzedzającym rzędzie

Przydatność: Zawsze

Do odblokowania 5 fali ataku brakuje 80 punktów w 2 rzędzie


Jednostki na froncie

Zwiększa limit jednostek na froncie

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 5% (25%)

Cena (max. cena): 15 (75)

Przydatność: Zawsze

0/5

Obrażenia od ognia

Zwiększa obrażenia od ognia zadawane budynkom celu

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl

Bonus (max. bonus): 5% (25%)

Cena (max. cena): 3 (15)

Przydatność: Tylko wojna/Przeciwko graczom na niepalniku

0/5

Doświadczenie

Zwiększa doświadczenie zdobywane w atakach

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 4% (20%)

Cena (max. cena): 1 (5)

Przydatność: Nigdy

0/5

Siła wręcz 2

Zwiększa siłę walki jednostek wręcz

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 1% (8%)

Cena (max. cena): 10 (80)

Przydatność: Tylko wojna

0/8

Redukcja ochrony muru

Zmniejsza ochronę murów celu

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 3% (30%)

Cena (max. cena): 5 (50)

Przydatność: Tylko wojna

0/10


Przyporządkuj jeszcze 90 punktów do poprzedniego rzędu

Siła na dziedzińcu

Zwiększa siłę bojową wszystkich jednostek podczas ataku na dziedzińcu

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 1% (10%)

Cena (max. cena): 6 (60)

Przydatność: Zawsze

0/10

Prędkość wyjściowa

Zwiększa prędkość przemieszczania ataków

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 10% (80%)

Cena (max. cena): 5 (50)

Przydatność: Zawsze

0/8

Chwała

Zwiększa ilość zdobywanej chwały

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 10% (50%)

Cena (max. cena): 7 (35)

Przydatność: Tylko eventy

0/5

Prędkość powrotu

Zwiększa prędkość przemieszczania wojsk w drodze powrotnej

Działa przeciwko: Wszystkie cele

Bonus (max. bonus): 10% (100%)

Cena (max. cena): 2 (20)

Przydatność: Nigdy

0/10

Jednostki na skrzydłach

Zwiększa limit jednostek na skrzydłach

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 3% (30%)

Cena (max. cena): 7 (70)

Przydatność: Zawsze

0/10


Przyporządkuj jeszcze 90 punktów do poprzedniego rzędu

Bezpieczny magazyn

Zwiększa pojemność rabunkową

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): +500 (+2500)

Cena (max. cena): 3 (15)

Przydatność: Nigdy

0/5

Narzędzia na skrzydłach

Zwiększa limit narzędzi na skrzydłach

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): +2 (+10)

Cena (max. cena): 12 (60)

Przydatność: Zawsze

0/5

Siła dystans 2

Zwiększa siłę walki jednostek dystans

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 2% (8%)

Cena (max. cena): 15 (60)

Przydatność: Tylko wojna

0/4

6 fala ataku

Zwiększa ilość fal ataku o 1

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus: +1

Cena: 60

Przydatność: Zawsze

0/1

Redukcja ochrony fosy

Zmniejsza ochronę fosy celu

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus (max. bonus): 5% (30%)

Cena (max. cena): 5 (30)

Przydatność: Tylko wojna

0/6


12% siły wszystkich jednostek

Zwiększa siłę jednostek zarówno wręcz jak i dystans o 12%

Działa przeciwko: Gracz 70 lvl, Obcy

Bonus: 12%

Cena: 90 pkt. przypisane w poprzedzającym rzędzie

Przydatność: Zawsze

Do odblokowania 12% siły wszystkich wojsk brakuje 80 punktów w 5 rzędzie


Ten symulator nie jest dostępny na telefonie.
Odwiedź stronę poprzez komputer.