Wydarzenie Długoterminowe trwa zazwyczaj 28-31 dni.