Podana ilość porządku publicznego zapewni ci bonus na poziomie: